WEBSCHRIJVENzoekmachines Google toppositie seo-tekstschrijver en copywriter Jolanda Pikkaart freelance journaliste en webschrijfster
 
Artikelen > Vakblad en internetsite versterken elkaar

Vakblad en internetsite versterken elkaar

Een grote groep bedrijven en particulieren gebruikt internet als nieuws- en informatiebron. Veel surfers (mensen) lezen naast hun papieren krant ook een krant on-line. Daarnaast zijn er steeds meer tijdschriften op internet te vinden. De tijd die mensen tegenwoordig achter hun pc doorbrengen, moet echter ergens vandaan komen. De televisie heeft terrein prijs moeten geven en misschien zullen tijdschriften wel abonnees verliezen. In eerste instantie waren daarom veel uitgevers bang om on-line te gaan. Gratis informatie weggeven, dat zou ten koste gaan van de gedrukte versie. Want wie koopt er een tijdschrift als alle informatie ook gratis op internet te vinden is? Uitgevers zitten niet te wachten op een slinking van de oplage.

Aanvullend?
Waarom online?
Mogelijkheden
Interactiviteit
Nadelen

Conclusie

Een tijdschrift op internet, aanvullend?
Een tijdschrift op internet is echter geen on-line concurrent of vervanging. Het is een aanvulling op het normale tijdschrift, waardoor de oplage van het vakblad zelfs vergroot kan worden. De vraag is op welke manier het aanvullend kan zijn? In ieder geval door verwijzingen in het tijdschrift naar de on-line versie en vice versa. Daarnaast zijn er een aantal duidelijke verschillen. Bij een tijdschrift bepaalt de zender -de redactie- de vorm: op bladzijde ��n vind u de onderwerpen uit het blad en op bladzijde drie en vier actueel nieuws. De lay-out van een on-line tijdschrift is daarentegen afhankelijk van de browser en de grootte van de monitor van de bezoeker. Verder ligt de volgorde van een tijdschrift vast, maar op internet bepaalt de surfer zelf veel meer de volgorde. Misschien komt hij wel nooit op de inhoudsopgave, maar leest hij alleen actueel nieuws.

Waarom on-line?
Een tijdschrift brengt een on-line versie om diverse redenen uit. Soms alleen met het doel om op internet aanwezig te zijn. Dit is geen goede reden want een slechte site levert geen bezoekers op en maakt negatieve reclame voor het tijdschrift. Een juiste doelstelling zou kunnen zijn de doelgroep op de hoogte houden van actueel vaknieuws en het verlenen van informatie. Vooral voor vakbladen die specifieke informatie kunnen bieden die op internet nog niet te vinden is, is het interessant om hun werkgebied uit te breiden.

Voegt een on-line tijdschrift iets toe? Dat is wel de belangrijkste vraag. En dan nog zo, dat zowel de mogelijkheden van internet, als die van papier optimaal worden benut. Ook moet er rekening worden gehouden met de beperkingen. Internet heeft immers andere regels voor lay-out en het aanleveren van teksten. Omdat het lastiger is om van een beeldscherm te lezen, kan er minder tekst per pagina worden getoond. Men maakt daarvoor gebruik van kortere en directe zinnen, waarbij de lezer rechtstreeks wordt aangesproken. Verder zijn de mogelijkheden van beeld, zoals video, veel groter.

naar boven

Mogelijkheden
Wat voor sites zijn er mogelijk? Een site met als doel om het imago van het tijdschrift te versterken. Dit is meestal wel een klein onderdeel van het on-line tijdschrift. Of een actuele site, die de lezer dagelijks de laatste ontwikkelingen op het vakgebied voorschotelt. Bij een informatieve site, worden de te verwachten onderwerpen in het tijdschrift aangekondigd. En een deel van de site is beschikbaar voor adverteerders, zodat zij de doelgroep rechtstreeks kunnen benaderen. Een extra mogelijkheid zijn on-line transacties, zodat vakliteratuur kan worden besteld. Via spelletjes als ontspanning en aandachtstrekker kan de redactie de mogelijkheid bieden voor ontspanning. Een on-line tijdschrift is in de meeste gevallen een combinatie van allerlei vormen.

Internet biedt veel nieuwe mogelijkheden voor uitgevers en dat is nu juist de reden waarom een on-line tijdschrift een aanvulling kan zijn op een vakblad. In de on-line versie vindt u aankondigingen van artikelen uit het komende nummer dat bij u in uw brievenbus gaat rollen. De aankondiging van alle wijzigingen op de site kan via een e-zine of een nieuwsbrief in HTML naar de lezers worden verzonden.

Langere artikelen of diepte-interviews zijn niet geschikt voor Internet, die verschijnen nog steeds in het tijdschrift. Maar actuele artikelen worden, het liefst met een hoge frequentie, op de site geplaatst. Een site kan daarbij snel inspringen op actualiteiten, omdat er geen rekening met drukpersen hoeft te worden gehouden. Een tijdschrift wordt daarmee in principe een digitaal dagblad.

De artikelen kunnen worden verlevendigd met geluid en video. Een wekelijkse column kan ook als een goede aanvulling fungeren. De lezer heeft altijd de mogelijkheid om de digitale versie van een tijdschrift te bezoeken, zelfs tijdens de vakantie. En omdat er weinig lezers zijn die tijdschriften langdurig bewaren en ordenen, wordt er op de site een archieffunctie ingebouwd. U zoekt op onderwerp en het desbetreffende artikel verschijnt, of een samenvatting hiervan.

naar boven

Interactiviteit
De lezer wordt betrokken bij het tijdschrift door interactiviteit. Lezers reageren eerder via e-mail dan via een ingezonden brief. Op deze manier kan men invloed uitoefenen op de inhoud. Lezers kunnen ook een bijdrage insturen voor de agenda. Via een mailinglijst of een chatbox kunnen lezers onderling vaknieuws uitwisselen. En met aanmeldingsformulieren kunnen er abonnementen worden aangevraagd of boeken besteld. Heel specifiek is een Extranet: speciale informatie alleen voor klanten in te zien via een wachtwoord. Als extra service of tegen betaling.

Hyperlinks kunnen worden gebruikt als achtergrondinformatie of als verwijzing naar experts. En als er vragen gesteld worden via de site, dan kunnen deze gebundeld worden en beantwoord worden in het tijdschrift. Duidelijke voordelen van een on-line tijdschrift zijn de kortere productietijd, geen vaste verschijningsdata, goedkoper, grotere doelgroep en meer respons van abonnees

Naast de verschillen zijn juist ook de overeenkomsten heel belangrijk. De lay-out van beide versies zijn vergelijkbaar. De inhoud is gekoppeld aan een thema, zoals bijvoorbeeld 'schilders'. Ook de rubrieken komen vaak voor een groot deel overeen met de rubrieken in het originele tijdschrift.

naar boven

Nadelen
Maar wat zijn de nadelen van een on-line tijdschrift? De surfer verwacht -terecht- een hoge actualiteit. Agenda's met beurzen van maanden geleden of sites die drie maanden geleden zijn bijgewerkt, roepen ergernis op. Als de informatie op de site niet regelmatig wordt vernieuwd, dan keert de bezoeker niet meer terug op de site. Daarnaast kunnen artikelen uit het tijdschrift niet letterlijk worden overgenomen op het on-line tijdschrift. Niet alleen omdat er dan niet meer sprake is van een aanvulling, maar vooral omdat de eisen voor teksten op Internet anders zijn.

Wat vaak ook wordt vergeten is het organiseren van de backoffice. Dit is de organisatie achter de site. Er zal menskracht beschikbaar moeten worden gesteld voor het dagelijks beantwoorden van e-mail, verwerken van de bestellingen, het aanleveren van de content en het actualiseren van de site. Allemaal zaken die bij een niet correcte invulling leiden tot ontevredenheid.

naar boven

Conclusie
Hoewel de digitale mogelijkheden steeds groter worden, is er op korte termijn nog niet te verwachten dat papieren versies zullen verdwijnen. Het vakblad heeft immers een aantal grote voordelen. Zo is bijvoorbeeld een tijdschrift makkelijker mee te nemen, is er geen handleiding nodig en kost het geen 'telefoontikken'. Het tijdschrift is ook te lezen als uw computer geen verbinding kan krijgen, toch geen ongebruikelijk probleem.

Het on-line tijdschrift kan daarentegen worden gezien als een eerste versie met de aankondiging van de artikelen. Daarnaast is de extra nieuwswaarde een duidelijk plus. En een on-line tijdschrift bevordert de wisselwerking tussen lezers en redactie. Daarnaast wordt het bereik voor de adverteerders ook vele malen vergroot. Conclusie: Een on-line versie van het vakblad is in daarom een logische, maar tegelijk ook onmisbare aanvulling op de gedrukte versie van het tijdschrift. Een constatering die niet alleen voor de uitgever geldt, maar voornamelijk ook voor de lezer en de adverteerder.


Verschenen in Eisma's Schildersblad

� Jolanda Pikkaart.
Deze tekst wordt uitsluitend aangeboden voor persoonlijk gebruik.

naar boven